Logo_pisanie-prac
A A A

Korekta lingwistyczna język rosyjski

Cena korekty lingwistycznej w języku rosyjskim juz od 9 zł !

 

Proponujemy korektę lingwistyczną dowolnie tłumaczonych tekstów w języku rosyjskim, czyli sprawdzenie ich pod względem poprawności językowej i zaznaczenie błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, gramatycznych i stylistycznych.

Często tłumaczenie na język rosyjski jest zrobione nieprofesjonalnie, bez należytej staranności i poprawności. Zwykle jest robiony przez osoby nieznające w należyty sposób języka rosyjskiego. Przetłumaczony tekst nie zawiera właściwej terminologii, brakuje mu spójności, daleki jest od poprawnej stylistyki. Jeżeli tekst taki jest publikowany, pokazywany, rozpowszechniany, konieczne jest poddanie go, co najmniej korekcie lingwistycznej, gdyż świadczy to o jego autorze.

Korekta lingwistyczna polega na poprawieniu, usunięciu zwrotów i wyrazów, które nie są charakterystyczne dla języka rosyjskiego, czyli takich, których nie używa się w języku rosyjskim. W ramach tej korekty, oferujemy sprawdzenie końcówek słów, zmianę „niebrzmiących” po rosyjsku zdań i konstrukcji gramatycznych oraz poprawienie błędów.

 

W celu wyceny korekty, przejź do szybkiego formularza wyceny tekstu w zakładce "Wycena", lub kliknij tutaj.

 

Uwaga!
Nie każde tłumaczenie nadaje się do korekty. W niektórych przypadkach, gdy tekst zawiera taką ilość błędów, że staje się niezrozumiały, lub przekład polegał w dużej mierze na zastąpieniu polskich słów rosyjskimi i w taki sposób powstał tekst zupełnie niebrzmiący po rosyjsku, tekst taki wymaga ponownego poprawnego przetłumaczenia.