Logo_pisanie-prac
A A A

Regulamin

  1. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
  2. Serwis Pisanie-Prac.ayz.pl nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wykorzystania prac naruszających Prawo Autorskie oraz Art. 272 KK.
  3. Serwis Pisanie-Prac.ayz.pl gwarantuje klientowi całkowitą anonimowość oraz dyskrecję. Dane kontaktowe, takie jak: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, nigdy nie będą wykorzystane na potrzeby marketingu elektronicznego i nigdy nie będą udostępniane poza naszą firmą.
  4. Wniesiona przez klienta opłata pokrywa koszty wykonania zlecenia oraz gwarantuje ewentualne poprawki techniczne tekstu w czasie trwania prac zgodne z sugestiami klienta.
  5. Serwis Pisanie-Prac.ayz.pl ponosi konsekwencje za niewykonanie zlecenia w ustalonym na wstępie terminie, jeśli nie wystąpiły opóźnienia związane z zamawiającym. W wypadku nie wywiązania się w ustalonym terminie firma ponosi konsekwencje finansowe w postaci obniżenia ustalonej na początku współpracy kwoty, za każdy dzień zwłoki.
  6. Serwis Pisanie-Prac.ayz.pl zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, oraz zmian treści strony.
  7. Serwis Pisanie-Prac.ayz.pl zastrzega sobie, że sporządzone przez nas opracowania, prace licencjackie, maturalne są jedynie wzorami stanowiącymi podstawę do pisania własnych prac i mogą one służyć wyłącznie jako baza wyjściowa do dalszych rozważań. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z niewłaściwym wykorzystaniem napisanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa autorskiego oraz art. 272 KK.
  8. Edytowany, lub na nowo pisany przez nas tekst zawsze zapisujemy i wysyłamy w formacie "nazwa.odt" (OpenOffice, LibreOffice). OpenOffice, LibreOffice są darmowym oprogramowaniem, który dostępny jest do ściągnięcia pod adresem: http://pl.libreoffice.org/pobieranie/
  9. Standardowa strona rozliczeniowa liczy 1500 znaków ze spacjami (z.z.s.).

 

Dla pełnego dostępu do wszystkich informacji zawartych w tekście oraz uzyskania pełnego odczytu przesłanych przez nas dokumentów, prosimy o skorzystanie z w/w oprogramowania.